Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego

(Pobierz MP3)

Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego
Matko módl się za nami, byśmy Słowo głosili
Chrystusa Ukrzyżowanego
Nie w mądrości słowa, ale zgodnie z krzyżem

Za nami wstawiaj się Maryjo
By nie został zniweczony Krzyż
Za nami wstawiaj się Maryjo
Aby został wywyższony Jezus Chrystus, Twój Syn
Jezus Chrystus, nasz Pan

Krzyż jest głupstwem dla tych, co są ze świata
Bo świat szuka mądrości, bo świat chce ujrzeć znaki
My głosimy Ukrzyżowanego, On zgorszeniem dla pogan
On jest dla nas mądrością

d
C a d
d
C a d D7

g C d
g C d D7
g C d
g d C d
C d