A wczora z wieczora

2 października, 2023
 

                         E      A       H7 E        A
A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
fis7  H7              E cis7 fis7  H7 E
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
E       A    H7 E           A
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
fis7  H7          E cis7 fis7 H7 E
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego,
nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.

3. Pastuszkowie mali
w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy
światłość z nieba toczy.

4. Chwałę oznajmując,
szopę pokazując,
chwałę Boga tego,
dziś nam zrodzonego.

5. „Tam Panna Dzieciątko,
miłe Niemowlątko,
uwija w pieluszki,
pośpieszcie pastuszki!”

6. Natychmiast pastuszy
śpieszą z całej duszy,
weseli bez miary,
niosą z sobą dary.

7. Mądrości druhowie,
z daleka królowie,
pragną widzieć swego
Stwórcę przedwiecznego.

8. Dziś Mu pokłon dają
w ciele oglądają.
Każdy się dziwuje,
że Bóg nas miłuje.

9. I my też pośpieszmy,
Jezusa ucieszmy
ze serca darami:
modlitwa, cnotami.