Abba Ojcze

C F G C F G
1.Ty wyzwoliłeś nas, Panie z kajdan i samych siebie,
C E a F C F G
A Chrystus stając się bratem nauczył nas wołać do Ciebie:
C F C G 2x ||C E a F|| C G C
Ref. Abba – Ojcze. /4x

2.Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3.Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4.Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.