Agnus Dei (Missa Spei)

2 października, 2023

Agnus Dei (Missa Spei)

Agnus Dei alt,

Agnus Dei tenor,

Agnus Dei bas

A      E           D             A
Agnus  Dei, qui tollis peccata mundi,
fis     cis   D   A
miserere nobis. X2

A        E           D                  A
Agnus Dei,qui tollis peccata mundi,
fis      D       E   fis
dona nobis pacem