Albowiem tak Bóg umilował świat

e       D                    C               h              e
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał,

e       D             C                D                     e  
By każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał.

D     G                        D       e     C                 H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. /2x