Albowiem tak Bóg umiłował świat

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał,
Aby każdy kto w Niego wierzy,
Nie zginął, leczy życie wiecznie miał,

/Lecz by mógł żyć na wieki,
By mógł żyć na wieki/ x2