Alleluja! Jezus Panem jest

Alleluja! Jezus Panem jest     e D e
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas     C D h e
Alleluja! Radujmy się     e D e
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest     C D h e

1. Na świętej uczcie Baranka, e D e
Odziani w szaty zbawienia, e H7
Przebywszy Morze Czerwone, e D G a
Ku czci Chrystusa śpiewajmy. G D h e

2. Bo Jego Ciało nas karmi, * na Krzyżu za nas wydane. * A Jego Krwią napojeni, * żyjemy odtąd dla Boga.

3. Gdy Noc Paschalna nadeszła, * mściciela miecz nas ominął. * I wtedy Pan nas wyzwolił * spod władzy księcia ciemności.

4. Już Chrystus Paschą jest naszą * i szczerej prawdy zaczynem, * niewinnym Bożym Barankiem, * co Siebie złożył w ofierze.

5. O, jakże cenna ofiara, * przez którą piekło jest starte. * A lud wychodzi z niewoli, * by pełnię życia odzyskać.

6. Już Chrystus grób Swój porzucił, * zwycięski wraca z otchłani. * A gdy uwięził szatana, * otworzył niebo dla wszystkich.

7. O, stań się, Jezu, dla duszy * radością Paschy wieczystej, * I nas, wskrzeszonych Twą mocą, * do Swego przyłącz orszaku.

8. Niech Ciebie, Panie promienny, * powstały z martwych po męce, * i Twego Ojca, i Ducha * wysławia rzesza zbawionych.