Alleluja Jezus żyje

Alleluja Jezus żyje – nuty

Alleluja Jezus żyje – slajd

Alleluja! Jezus żyje, już Go dłużej grób nie kryje, w którym trzy dni spoczywał.

Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta, co nas więził w tej haniebnej niewoli.

Alleluja! Tryumfuje prawda, a fałsz ustępuje z ziemi oswobodzonej.

Alleluja! Złość zgromiona, a niewinność wyniesiona odzyskała swe prawa.

Alleluja! Zmartwychwstały jest zastawem wiecznej chwały, którą krwawo wyjednał.

Alleluja! I my wiemy, iż z swych grobów powstaniemy, jak nasz powstał Zbawiciel.

Wdzięcznym sercem, alleluja, zaśpiewajmy: Alleluja! Zbawcy Zmartwychwstałemu.