Anioł pasterzom mówił

 

ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ

D        A    D    D             G          E7         A
1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził;
D          G      D           A7 D          A7
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
D    A          Dh   A7   D    H    e    A7     D
narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki;
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego Pan waszego stworzenia.