Ave Domina Sancta

 

Ave Domina Sancta, d C g
Regina Sanctissima. d C G

1 Witaj Pani Święta d C d
Najświętsza Matko Chrystusowa, C g C d
Bogurodzico Dziewico. d C d
Najczystsza z Matek, C d
Matko nienaruszona. d C G

2 Witaj Pani Święta,
Ze wszystkich Dziewic najpierwsza,
Zawsze Dziewico.
Łaski Bożej Pełna,
Córko Króla Wiekuistego.

3 Witaj Pani Święta,
Matko i Oblubienico Chrystusa,
Świątynio Ducha Świętego,
Święta Maryjo,
Pełna Miłości Boga

4 Witaj Pani Święta,
Władczyni nasza źródło słodyczy
Matko Miłosierdzia.
Matko Księcia nad wiekami,
Matko radząca najszczerzej.

5 Witaj Pani Święta,
Matko głęboko wierząca,
Zmartwychwstanie nasze.
Wszelkiego stworzenia odnowienie,
Światła Wiekuistego Rodzico.

6 Witaj Pani Święta,
Któraś nosiła Stwórcę Wszechświata,
W której Słowo Ciałem się stało.
Komnato Skarbu Bożego,
Rodzicielko Sprawcy Wszechrzeczy.

7 Witaj Pani Święta,
Tajemnic Bożych Powiernico,
Wybawicielko nasza prawdziwa.
Najpiękniejsza Pani,
Tęczo pełna radości.

8 Witaj Pani Święta,
Matko prawdziwego wesela,
Drogo nasza do Pana.
Gwiazdo na niebie najjaśniejsza,
Blaskiem słońca przyćmiewająca.

9 Witaj Pani Święta,
Która rozpraszasz mroki wiecznej nocy,
Która niweczysz wyrok naszego potępienia.
Radości nasza bezcenna
Zasługo, na życie wieczne.

10 Witaj Pani Święta,
Nad wszystkich świętych najświętsza,
Pożądanie wzgórz wiekuistych.
Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,
Wszelkiej chwały najgodniejsza.

11 Witaj Pani Święta,
Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia,
Dobroci pełna we wszelką słodycz opływająca.
Kwiecie Patriarchów, Skarbie Apostołów,
Chwało męczenników, Chlubo Kapłanów.

12 Witaj Pani Święta,
Ozdobo dziewic lilio czystości,
Między niewiastami błogosławiona.
Ratunku zagubionych,
Sławo Sprawiedliwych.

13 Witaj Pani Święta,
Z Boże zamysły wtajemniczona,
Perło Boskiego Oblubieńca.
Świątynio Pańska,
Radości Izraela, Córo Boża.

14 Witaj Pani Święta,
Bramo Królestwa Bożego,
Bramo zamknięta a dla nas otwarta,
Przez którą wchodzimy do Pana,
Ponad skarb wielki upragniona.

15 Witaj Pani Święta,
Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,
Wyciągnij rękę Swoją i dotknij serc naszych.
Aby oświecić i wybawić nas grzeszników,
Módl się za nami.