Ave Maryja

 

Ref.: Ave Maryja h G
Ave, Ave, Ave Maryja A D / Fis /

1. Łaski pełna, Pan z Tobą h G
Błogosławiona jesteś między niewiastami e A D
Łaski pełna jesteś Maryjo h G
Błogosławiony owoc życia Twego e A D
Jezus, Jezus, Jezus H7 G e A D

2. Święta Maryjo, Matko Boża.
Módl się za nami grzesznymi.
Teraz i w czasie naszego umierania. Amen.