Bądź mi litościw

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego!
Według litości Twej niepoliczonej
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny.
Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma.
Bo ja uznaję wielkość mojej winy
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony;
boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa,
którąć przyniesie grzesznik uniżony;
by nie mówiono, że nie trzymasz słowa.

4. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie,
bym śpiewał chwałę Twojego Imienia;
jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie,
lecz nie tak miłe są całopalenia.

5. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza,
serce skruszone i upokorzone,
to do litości najprędzej Go wzrusza,
te dary miłe przed Nim położone.