Bądź pozdrowiony gościu nasz

 

Bądź pozdrowiony gościu nasz C G a
W radosne progi nasze wejdź F G
My zapalimy zamiast lamp C G a
Szczęśliwe ognie naszych serc  G C