Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste!

Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste – nuty

Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste – slajd

 

Ref. Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste!

Królu zwycięski na krzyżu!

Bądź uwielbiony Baranku zabity

Twa śmierć przyniosła nam życie.

 

1. Witaj, Jezusie Synu Boga,

Ty królujesz na drzewie krzyża!

Uwielbiamy Cię, bo za nas życie oddałeś

i ujrzeliśmy miłość Ojca.

2. Bądź uwielbiony, Zbawicielu!

Twa śmierć dała nam nowe życie!

Dzięki Ci za to, że spełniłeś wolę Ojca,

Ogołociłeś samego siebie, przyjąwszy postać sługi.

3. Uwielbiamy Cię, Królu pełen chwały,

Ty obdarzasz nas miłosierdziem.

Panie, Ty przyszedłeś na świat, aby służyć

I dać swoje życie na okup za wielu.

4. Tronem naszego Króla jest drzewo krzyża;

Wypuszcza zielone pędy’- to, co umarłe staje się pełne życia.

Koroną naszego Króla jest korona cierniowa,

A w Jego ranach jest nasze zdrowie.

5. Godzien jest Baranek zabity

Wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo,

Cześć, chwałę i błogosławieństwo,

Jemu chwała na wieki!