Bądź uwielbiony,miłosierny Boże

 

 1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
  Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
  Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
  W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
  2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny
  Tak niezgłębiony i niepojęty
  Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
  Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
  3. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
  Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię.
  Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
  Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
  4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
  Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
  Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
  A którym dałeś życie nieśmiertelne.
  5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
  Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
  Dziękujemy Stwórcy, ile sił nam stanie
  I wysławiajmy Miłosierdzie Boże!

  T: wg poezji s. Faustyny
  M: I. Pfeiffer