Będę Ci śpiewać, Jezu

Będę Ci śpiewać Jezu – slajd

W Tobie jest życie, w Tobie jest moc.
W swym miłosierdziu stworzyłeś mnie.

Będę Ci śpiewać, Jezu, Ciebie uwielbiam.
Miłosierdzie Twoje nieskończone jest.

Oddałeś życie, bym ja mógł żyć.
Ty przebaczyłeś każdy mój grzech.

Będę Ci śpiewać, Jezu, Ciebie uwielbiam.
Miłosierdzie Twoje nieskończone jest.

Ty jesteś Panem, zbawieniem mym.
Swym świętym Ciałem wciąż karmisz mnie.

Będę Ci śpiewać, Jezu, Ciebie uwielbiam.
Miłosierdzie Twoje nieskończone jest.

Posyłasz Ducha, napełniasz mnie.
Ożywiasz serce, bym wielbił Cię.

Będę Ci śpiewać, Jezu, Ciebie uwielbiam.
Miłosierdzie Twoje nieskończone jest.

Do moich braci posyłasz mnie.
Twym miłosierdziem chcę dzielić się.

Będę Ci śpiewać, Jezu, Ciebie uwielbiam.
Miłosierdzie Twoje nieskończone jest.