Będę śpiewał na cześć Pana

Będę śpiewał na cześć Pana – nuty

Będę śpiewał na cześć Pana – slajd

 

fis                       fis

Będę śpiewał na cześć Pana

fis              E        fis
który dobrem nasyca mnie.

      h  E                A fis
Będę śpiewał na cześć Pana

              fis
On nasyca dobrem życie me

 

 1. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie,
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy,
  błogosławcie Pana, niebiosa.
 2. Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne,
  błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
  Błogosławcie Pana, słońce i księżycu,
  błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
 3. Błogosławcie Pana, deszcze i rosy,
  błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
  Błogosławcie Pana, ogniu i żarze,
  błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
 4. Błogosławcie Pana, rosy i szrony,
  błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
  Błogosławcie Pana, lody i śniegi,
  błogosławcie Pana, dnie i noce.
 5. Błogosławcie Pana, światło i ciemności,
  błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
  Niech ziemia błogosławi Pana,
  niech Go chwali i wywyższa na wieki.
 6. Błogosławcie Pana, góry i pagórki,
  błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
  Błogosławcie Pana, źródła wodne,
  błogosławcie Pana, morza i rzeki.
 7. Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia,
  błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
  Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody,
  błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
 8. Błogosław Pana, Izraelu,
  chwal Go i wywyższaj na wieki.
  Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy,
  błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
 9. Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych,
  błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
  Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu,
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
 10. Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
  chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
  Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba,
  pełen chwały i wywyższony na wieki.