Będziemy tańczyć

Będziemy tańczyć                                          dCCd
Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać               dBCd
Będziemy klaskać w dłonie swe                       dBCd
Kiedy nasz Pan                                             dBCd
Stanie z nami twarzą w twarz
Spotkamy się w nowym Jeruzalem

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan
W białych szatach stawi nas
Przed Ojcem Swym przed Adonai

Nadejdzie dzień w którym                             gd
Wszystko spełni się                                     gA7
Co dawno już objawił Bóg                              gd
Więc mocno trwaj                                         CAd
Nigdy nie poddawaj się
nie poddawaj się