Bez miłości

Bez miłości , bez miłości
Byłbym jak cymbał brzmiący
Brzęczał bym, brzęczał bym,
Brzęczał bym, tak jak miedź.

Gdybym miał proroctwa znał wszystkie tajemnice
Gdybym także wiedzę miał
Nic mi nie pomoże bez Twej miłości Boże
Bo ona największa jest

Gdybym też miał wiarę i rozdał swą majętność
A ciało na spalenie dał
Lecz nie miałbym miłości i trwał bym ciągle w złości
Nie zyskał bym przecież nic

Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa
Nie zazdrości nigdy też
Nie pamięta złego i nie szuka swego
Pokorna i cicha jest

Miłość – sprawiedliwa, miłość wszystko znosi
Więc przetrzyma wszystko złe
Proroctwa? – przeminą, inne dary? – też zginą
A miłość nie kończy się

ehCDG eaCaD7 GCaD7 G          (D)