Bliskie jest Królestwo Boże

Bliskie jest Krolestwo nuty

Refren: Bliskie jest królestwo Boże, * nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

1. Bóg jest światłością * i nie ma w Nim żadnej ciemności. Ref.
2. Jeżeli chodzimy w światłości, * wtedy mamy łączność między sobą. Ref.
3. Krew Jezusa, Jego Syna, * oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ref.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, * to samych siebie oszukujemy. Ref.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, * Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Ref.
6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, * mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa. Ref.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, * a także za grzechy całego świata. Ref.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów * ze względu na Jego imię. Ref

Bliskie jest Krolestwo nuty