Blisko, blisko, blisko, jesteś, Panie mój

Blisko, blisko, blisko, jesteś, Panie mój,

Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.

I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,

Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.