Błogosław Pana Izraelu

Błogosław Pana Izraelu
Chwal Go, wywyższaj na wieki
Błogosław Pana Izraelu
Ze śmierci wydobył cię

Wszystkie dzieła Pańskie,
błogosławcie Pana
Chwalcie Go i wywyższajcie
błogosławcie Pana
Aniołowie Pańscy,
błogosławcie Pana
Chwalcie Go niebiosa,
błogosławcie Pana

Wszystkie wody podniebne,
Wszystkie potęgi,
Słońce i księżycu,
Gwiazdy na niebie,

Kapłani Pańscy,
Wszyscy słudzy Pańscy,
Duchy i dusze sprawiedliwych,
Święci i pokornego serca,

Dusze i rosy,
Wszystkie wichry niebieskie,
Ogniu i żarze,
Chłodzie i upale,

Rosy i szrony,
Mrozy i zimna,
Śniegi i lody,
Dnie oraz noce,

Światło i ciemności,
Błyskawice i chmury,
Góry i pagórki,
Wszelkie rośliny na ziemi,

Wieloryby i morskie stworzenia,
Wszelkie ptaki powietrzne,
Dzikie zwierzęta i trzody,
Synowie ludzcy,
e D G D e D
G D e D
G D e
C D e D

G D e
C D e D
G D e
C D e D
G D e
C D e D
G D e
C D e D