Błogosław Panie nas

 

Ref.:
Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud,

Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał
I wielbił świat – Alleluja!

1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.

3. Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczym Mu, żeś Dobry Ojciec, Bóg.

4. Wśród świata stawisz Krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

5. Miłością złącz nas Swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.