Błogosławcie Pana

d B C g
1. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła,
d B C F
Które by nie kwitły, gdyby nie cierpienie,
g C d
Błogosławcie Pana.

2. Błogosławcie Pana wszystkie łzy i żale,
Każda moja słabość i upokorzenie,
Błogosławcie Pana.

3. Błogosławcie Pana wszystkie moje rany,
Na które Duch Święty staje się balsamem,
Błogosławcie Pana.

4. Niech Cię błogosławią wszystkie me niemoce,
Ból skrzętnie skrywany po bezsennej nocy,
Błogosławcie Pana.

5. Błogosławcie Pana, że Mu ufam jeszcze,
Że mnie wciąż uzdrawia łaski Swojej deszczem,