Błogosławieni (hymn na ŚDM 2016)

 

 

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd / cis A E
Przyjdzie mi pomoc; / D A E
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On/ E H Fis
Miłosiernym jest! / A H Cis

 

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

 

Refren: Błogosławieni miłosierni, / E H cis A
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! / E H Fis4-

 

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

 

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

 

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, / A H cis
Swe troski w Panu złóż / A H A
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż / A H cis
Żyje Pan, Twój Bóg! / A H Cis

Błogosławieni miłosierni, / A E fis D
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią / A E H4-3