Błogosławieni ( P.Bębenek)

 

D    F   Fis F  C   g    F       F  G

Błogosławieni,błogosławieni x2

              d                                   C

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu,

g                     d

Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie

Błogosławieni,którzy się smucą,albowiem oni bedą pocieszeni.

  1. Błogosławieni cisi,albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błlogosławieni,którzy łakną i pragną sprawiedliwości,albowiem oni  będąnasyceni

  1. Błogosławieni miłosierni,albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Błogosławieni czystego serca,albowiem oni Boga oglądać będą.

  1. Błogosławieni,którzy wprowadzają pokój,albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.Błogosławieni,którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,albowiem do nich należy królestwo niebieskie.