Błogosławiona jesteś Maryjo (Uczennice Krzyża)

Błogosławiona jesteś Maryjo (Uczennice Krzyża) (nuty pdf)

Błogosławiona jesteś Maryjo,    C ^  F^
I wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,   C  G -9
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
By w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico,
Gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
Drogą świętości.