Błogosławione jest imię Boga

26 września, 2023

Błogosławione jest imię Boga teraz na wieki Alleluja x2   a d a G a d E a
1.    Bo mądrość jest Jego przymiotem   a E  a G
On trzyma wszelką moc                     d a
To On zmienia czasy                   d E F E
Rządzi królami, alleluja
2.O mędrcom udziela mądrości
On rozum wszelki ma
Odsłania co niezgłębione i co ukryte, Alleluja
3.Przenika to co jest w ciemności
On światłość wszelką ma
Dziś Ciebie sławimy Panie i uwielbiamy, alleluja
4.Dzięki śpiewajmy Ojcu
Synowi chwała niech brzmi
A Ducha co żyje w nas dziś wywyższajmy, Alleluja