Błogosławione jest imię Boga

Błogosławione jest imię Boga teraz na wieki Alleluja x2   a d a G a d E a

1. Bo mądrość jest Jego przymiotem   a E  a G
On trzyma wszelką moc                     d a
To On zmienia czasy                   d E F E
Rządzi królami, alleluja

2. On mędrcom udziela mądrości
On rozum wszelki ma
Odsłania co niezgłębione i co ukryte, Alleluja

3. Przenika to co jest w ciemności
On światłość wszelką ma
Dziś Ciebie sławimy Panie i uwielbiamy, alleluja

4. Dzięki śpiewajmy Ojcu
Synowi chwała niech brzmi
A Ducha co żyje w nas dziś wywyższajmy, Alleluja