Błogosławione serca

A   cis    D                        A

Błogosławione serca, które płoną
fis h D E
Miłością Boga i Jego przykazań.
A E cis D
Błogosławione oczy, które widzą
h A fis D E
Majestat Stwórcy i marność stworzenia.
A E fis E
Ref. Oto Ci, w białe szaty odziani,
D A D E
Którzy przyszli z wielkiego ucisku
A E D    A
I opłukali swoje szaty,
D A E   A E7
I w krwi Baranka je wybielili.

2.Błogosławione ręce, które sieją
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa.
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju.

3.Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym:
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

4.Błogosławieni, którzy własne życie
Złożyli w darze dla dobra Kościoła:
Błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.