Bo Bóg tak ukochał nas

Bo Bóg tak ukochał nas – nuty

Bo Bóg tak ukochał nas – slajd

Bo Bóg tak ukochał nas,
że Syna swego dał,
by każdy, kto w Niego wierzy
miał życie wieczne.

Nie ma większej miłości,
jak oddać życie swe za przyjaciół.