Bo góry mogą ustąpić

 

Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać
Ale miłość Moja, miłość Moja
nigdy nie odstąpi od ciebie – mówi Pan, mówi Pan.