Bóg nad swym ludem zmiłował się

Bóg nad swym ludem zmiłował się
I Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje,
Usuwa grzech,
Prowadzi w bramy Królestwa.

Chryste, króluj,
Chryste, zwyciężaj,
Swoją miłość odnów nas.

2.Miłość Chrystusa
Przemienia świat,
Wyznacza szlaki wciąż nowe,
Kruszy nienawiść,
Wprowadza ład,
Jednoczy z ludźmi i z Bogiem.

Chryste, króluj,
Chryste, zwyciężaj,
Swoją miłość odnów nas.

W miłości swojej zachowaj nas,
Chryste Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i pojednania.

Chryste, króluj,
Chryste, zwyciężaj,
Swoją miłość odnów nas.
4.Na straży Bogu oddanych serc
Matka Kościoła trwa wiernie,
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,
A Ona wspierać nas będzie.

Chryste, króluj,
Chryste, zwyciężaj,
Swoją miłość odnów nas.