Bóg tak ukochał świat

óg tak ukochał świat, że Syna dał,
abyśmy mieli życie wieczne.

1. Któż nas odłączy od miłości Pana?
On własnego syna nie oszczędził wydając Go za nas.
Oto daje nam dzisiaj swoje Ciało i Krew,
gdyż Jego miłość jest silniejsza niż śmierć.

2. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Chrystus, który umarł za nas, zmartwychwstał!
Chleb, który łamiemy, jest Paschą Boga,
Ten, który nas ukochał,
daje nam udział w swoim zwycięstwie.

3. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Jak niewinnego Baranka na śmierć Go zaprowadzono.
Jego Ciało jest naszą mocą w trwodze i nieszczęściu,
Jego Krew jest naszym życiem,
jeśli trzeba umrzeć za niego!