Boże mój, Boże

2 października, 2023
 

Boże mój Boże dlaczego
Opuściłeś mnie w moim utrapieniu
Wołałem do Ciebie przez cały dzień
Ale Ty zasłoniłeś swoje uszy!

Boże zbaw mnie w imię Swoje
Swoją mocą broń mojej sprawy
Boże nakłoń swego ucha
Na słowa ust moich

Bo powstają przeciwko mnie pyszni
A wrogowie moi czyhają na me życie
Nie mają Boga przed swymi oczami
Chcą mojej śmierci

Ale oto Bóg mi dopomaga
Pan sam podtrzymuje me życie
Będę sławił Twe imię bo jest dobre
Bo mnie ratuje

e C
G H7
e C
G H7

a e
a e
C G
H7