Boże Twa łaska nad nami jest

Boże Twa łaska nad nami jest.   E H A
Twoja miłość przychodzi wciąż.    Fis  A  H
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech.  E  A  H

Ref.:
My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej!
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej!/2x
Wciąż więcej Ciebie!