Cała ziemio wołaj

2 października, 2023

 

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana             

a             D             a             C             e             a

Raduj się, wesel się.         

C             e             h             a

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,               

Alleluja, alleluja!                

 

  1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,

a             C             D             e

Albowiem uczynił cuda,

C             D             h             e

Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica

I święte ramię Jego

 

Ref.

 

  1. Pan okazał swoje zbawienie,

Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość,

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

Dla domu Izraela.

 

Ref.

 

  1. Ujrzały wszystkie krańce ziemi

Zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio,

Cieszcie się weselcie i grajcie.

 

Ref.

 

  1. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

Przy trąbach i przy głosie rogu

Na oczach Pana, Króla się radujcie.

 

Ref.

 

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,

Krąg ziemi i jego mieszkańcy.

Rzeki niech klaszczą w dłonie,

Góry niech razem wołają z radości.