Chcę Cię uwielbiać Boże mój i Królu

Chcę Cię uwielbiać Boże mój i Królu na wieki
I błogosławić Imię Twe!
Każdego dni a będę Ciebie błogosławił mój Boże
I rozpowiadał cuda Twe
Wielki jest Pan, godzien jest wszelkiej chwały
Któż pozna jak wspaniały jest
Wszystkie narody, Panie, głoszą Twoją potęgę
Głoszą potężne czyny Twe

Wszystkie narody Panie chwałę Ci oddają
Głoszą wspaniałą chwałę Twojego majestatu
Niechaj Cię wielbią Boże wszystkie dzieła Twoje
I niechaj święci Twoi Cię błogosławią!

Niechaj narody mówią o Twoim Królestwie
Niech usta nasze z radością głoszą chwałę Pana
Bóg jest łagodny, miłosierny i bardzo łaskawy
Pan jest dobry dla wszystkich. Jemu chwała na wieki!

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają
Otwiera swą rękę, nasyca wszystko co żyje
Pan Bóg jest wierny we wszystkich swoich słowach
Jego chwałę śpiewajmy, Boga błogosławmy!

d C
A7 d
d C
A7 d
g C
C A7 d
g d
C A7 d