Chleb niebiański dał nam Pan

Ref.:

e        A             C   D      e
Chleb niebiański dał nam Pan

C   D         C   e
na życie wieczne.

e                                       A
1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony.

D                                  D
Ciało Pana i Krew drogocenną.

a                                        C          c                    e
Chleb przemienił Pan,Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, w cieniu którego śpiewają Serafiny.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
„To Ciało spali ciernie grzechów,
i oświeci dusze ludzi przyjmujących Boski Pokarm”.