Chrystus Pan, Boży Syn

 

A             fis7

Chrystus Pan, Boży Syn

h7           E7

Zbawca nasz zgodził się

A7+

Wziąć mój grzech

D7+

Za mnie umrzeć chciał

A             h

Ażebym znał mój ogrom win

A             D7+     h         AE

I wiedział, że Krew Jego zbawia oczyszcza i leczy

D   E     A                 fis

Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój

h7           E

Tyś jedyny Odkupiciel

AE

Tyś mój Król

D   E   A         fis

Wywyższony bądź Boży Baranku

h7         E                     A

Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd