Chrystus Pan, Boży Syn

 

G          e         a7           D7 Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się    G                                 C Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,          G             a               G ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że              C       a         G D Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. C D   G                 e Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.        a7         D             G D Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!    C D   G               e Wywyższony bądź, Boży Baranku!              a7             D               G Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!