Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem 

Chrystus Pan karmi nas – nuty

Chrystus Pan karmi nas – slajd

e           C    h    e    a                                               D   H

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,

C           a       C    e
Chwalmy Go na wieki!

e                       A       e
1. Duchem całym wielbię Pana,

C       a         h       e
Boga, Zbawcę Jedynego.

e                       A        e
Bo w Nim samym odnajduję

G             A       h      a  e
Wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
W swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny,
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na Swe miłosierdzie,
obietnicy Swej nie złamał.