Chrystus Pan w niebo wstępuje

Chrystus Pan w niebo wstępuje – nuty jednogłos

Chrystus Pan w niebo wstępuje – slajd

A     fis       h      D A
1. Chrystus Pan w niebo wstępuje;
E        fis    h     D Cis A        D E fis  D  E
niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy,
A    D E  fis   D  E
chwałę Panu zaśpiewajmy:
A  D   E  A  H E7 A
Alleluja, alleluja.

2 Chóry niebian Go witają,
cześć i chwałę Mu oddają;
wielce cieszą się Anieli,
kiedy Chrystusa ujrzeli:
Alleluja, alleluja.

3 Chrystus Pan wstąpił dnia tego
do Królestwa niebieskiego,
równy w Bóstwie Ojcu swemu
usiadł po prawicy Jemu.
Alleluja, alleluja.

4 Miejsce nam gotuje w niebie,
chcąc nas wszystkich mieć u siebie;
niebaśmy już dziedzicami,
porównani z Aniołami.
Alleluja, alleluja.

5 Niechaj ustępuje trwoga,
mamy Zbawiciela Boga!
Szatan, grzech i śmierć zwalczona,
przez Chrystusa zwyciężona.
Alleluja, alleluja.

6 Obiecał Ducha Świętego,
aby strzegł serca naszego,
aby cieszył nas i bronił
i od czarta nas zasłonił.
Alleluja, alleluja.

7 Apostołowie, patrzajcie,
za Nim w niebo spoglądajcie;
Jezus, ten co od was idzie,
by świat sądzić znowu przyjdzie.
Alleluja, alleluja.

8 Czemu patrząc tu stoicie?
Czy słów Mistrza nie pomnicie?
„Idąc w cały świat pogański,
głoście Mu testament Pański”,
Alleluja, alleluja.

9 Gdy me słowa wykonacie,
życie swoje za Mnie dacie,
wtedy przyjmę, was do siebie
i uwieńczę chwałą w niebie.”
Alleluja, alleluja.

10 Tego czasu wesołego
chwalmy z serca Pana swego;
chwała bądź Bogu naszemu,
w Trójcy świętej jedynemu.
Alleluja, alleluja.

11 Chwała Ojcu Przedwiecznemu,
co dał byt stworzeniu wszemu;
bądź Mu sława, dziękczynienie,
wieczna cześć i uwielbienie.
Alleluja, alleluja.

12 Jezu Chryste, Zbawicielu,
wszystkich dusz Odkupicielu,
Twe nad światem królowanie
niechaj nigdy nie ustanie.
Alleluja, alleluja.

13 Duchu Święty, Tobie pienia,
coś jest sprawcą uświęcenia;
niech za dary z Twojej ręki
co dzień niesiem Ci podzięki.
Alleluja, alleluja.