Chrystus Pan

A             fis7
Chrystus Pan, Boży Syn

h7           E7
Zbawca nasz zgodził się

A7+
Wziąć mój grzech

D7+
Za mnie umrzeć chciał

A             h
Ażebym znał mój ogrom win

A             D7+     h         AE
I wiedział, że Krew Jego zbawia oczyszcza i leczy

D   E     A                 fis
Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój

h7           E
Tyś jedyny Odkupiciel

AE
Tyś mój Król

D   E   A         fis
Wywyższony bądź Boży Baranku

h7         E                     A
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd