Chrystus zmartwychwstan jest (P. Bębenek)

Chrystus zmartwychwstan jest – nuty

Chrystus zmartwychwstan jest – slajd

d   a7   d   a     d   a
1. Chrystus zmartwychwstan jest,
F        G  d   C   d
nam na przykład dan jest:
G    d7      F    G   a
Iż mamy zmartwychpowstać,
d     G  d    C   d   a    C d
z Panem Bogiem królować. Alleluja!

2. Leżał trzy dni w grobie,
dał bok przebić sobie.
Bok, ręce, nogi obie,
na zbawienie tobie. Alleluja!

3. Trzy Maryje poszły,
drogie maści niosły.
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!

4. Gdy na drodze były,
tak sobie mówiły:
jest tam kamień niemały,
a któż nam go odwali ? Alleluja!

5. Powiedz nam, Maryja,
gdzieś Pana widziała ?
Widziałam Go po męce,
trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!

6. Gdy nad grobem stały,
rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja.

7. Jezusa szukacie ?
Tu Go nie znajdziecie.
Wstałci z martwych, grób pusty,
oto śmiertelne chusty. Alleluja!

8. Łukasz z Kleofasem,
Obaj jednym czasem,
szli do miasteczka Emaus,
spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja!

9. Bądźmyż więc weseli,
jak w niebie Anieli,
czegośmy pożądali,
tegośmy doczekali. Alleluja!