Chwała! Barankowi chwała, cześć!

Chwała! Barankowi chwała, cześć!
On Królem jest! Baranek zabity
Chwała! Barankowi chwała, cześć!
On Królem jest! Baranek Żyjący

A oto wielki tłum
Którego nikt nie mógł policzyć
Stojący przed tronem
I przed Barankiem
Odziani są w białe szaty
W ich ręku palmy męczeństwa
Donośnym głosem wołają
Zbawienie u Boga naszego

Chwała, błogosławieństwo i mądrość
I cześć i moc
Potęga Bogu naszemu
I Barankowi
Ci przyodziani w białe szaty
Kim są i skąd przybyli
To ci, którzy w krwi Baranka
Je wybielili

Pan mówi: Ja jestem
Początkiem i końcem
Zaprawdę przyjdę niebawem
Biegnijcie wytrwale
Nie będę już łaknął, ni pragnął
Nie porazi mnie słońce
Bo paść mnie będzie Baranek
Da pić ze źródeł wód życia!
e D a e
D e a e

e H7 e a
D h e
e H7 e a
D e