Chwała i cześć

 

Chwała i cześć, błogosławieństwo i moc
Chwała i cześć Barankowi na wieki
Chwała i cześć, błogosławieństwo i moc
Chwała i cześć Barankowi na wieki wieków
Amen