Chwalcie Pana niebios

 

Chwalcie Pana niebios e
Chwalcie go na cytrze  e
Chwalcie Króla świata, D
Bo on Bogiem jest. a e

Chwal duszo moja Pana mego Króla, e
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył, D h C e
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, e
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja! D h C e

Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą, e
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, D h C e
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, e
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja! D h C e

Pan Bóg króluje, wesel się ziemio e
Bóg twój Syjonie przez pokolenia D h C e
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko, e
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja! D h C e