Chwalmy niewysłowiony

 

1. Chwalmy niewysłowiony

Sakrament uwielbiony,

Który Jezus tu zostawił

Nam dla obrony.

2. Ta Krew Jego i Ciało

Dobrem wielkim się stało;

Gdy Go godnie przyjmujemy,

Da łask niemało.

3. Niech Cię uczci lud wierny,

Boże pociech niezmierny!

W czasie głodu, moru, wojny

Bądź miłosierny.

4. Pobłogosław, gdy Ciebie

Prosim, najświętszy Chlebie;

Ulecz, ratuj, broń i zasil

W każdej potrzebie.

5. W Ciebie wierzym, o Panie,

Niech to nasze wyznanie,

Które sercem Ci składamy,

Ofiarą stanie.

6. Rozum, wolę dajemy,

Serca ofiarujemy;

O nasz Jezu, Zbawicielu,

Kochać Cię chcemy!