Ciebie Boga wysławiamy

Ciebie Boga wysławiamy (nuty pdf)

Sł. ks. T. Karyłowski, muz. ks. A. Chlondowski
1. Ciebie, Boga, wysławiamy, * Tobie Panu wieczna chwała; * Ciebie, Ojca, niebios bramy, * Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, * Tobie Moce i Niebiosy; * Cheruby, Serafinowie, * ślą wieczystej pieśni głosy:
3. Święty, Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów, Król łaskawy. * Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy!
4. Apostołów Tobie rzesza, * chór Proroków pełen chwały, * Tobie hołdy nieść pospiesza * Męczenników orszak biały.
5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi * z głębi serca, ile zdoła * głosy ludów zgodzonymi * wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna, Słowo wiekuiste, * z Duchem, wszechświat wielbi cały, * Królem chwały Tyś, o Chryste!
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; * by świat zbawić swoim zgonem, * przyoblókłszy się w człowieka, * nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota, * starł jej oścień w męki dobie. * I rajskiego kraj żywota * otworzyłeś wiernym Sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga, * w chwale Ojca, Syn Jedyny. * Lecz, gdy zagrzmi trąba sroga, * przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni, * wspomóż, obmyj grzech, co plami. * Gdyś odkupił nas od zbrodni * Drogiej Swojej Krwi strugami.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy * wiecznej chwały zlej nam zdroje: * Zbaw, o Panie, lud sierocy, * błogosław dziedzictwo Swoje!
12. Rządź je, broń po wszystkie lata. * Prowadź w niebios błogie bramy. * My w dzień każdy, Władco świata, * Imię Twoje wysławiamy!
13. Po wiek wieków nie ustanie * pieśń, co sławi Twoje czyny. * O, w dniu onym racz nas, Panie, * od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym * tym, co żebrzą Twej opieki: * W Tobie, Panie, zaufałem, * nie zawstydzę się na wieki.
1-14. e a H7 e * G e A D * G C D G * e a D G