Cieszcie się,weselcie się WMU

2 października, 2023

 

 

Cieszcie się, weselcie się
Śpiewajcie i grajcie mu.
Zagrajcie Panu nową pieśń,
Albowiem cuda nam uczynił,
On zbawił nas, objawił się,
On wierny jest dla Izraela.

Rozraduj cała ziemio się,
Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry,
Przy dźwięku harfy, weselcie się,
Wobec Boga on jest naszym Królem.

——————————————-

fis E A E
D E fis (A)

A E cis D
A E
A E D
E fis