Cieszcie się, weselcie się WMU

Cieszcie się weselcie się – slajd

Cieszcie się, weselcie się,         eDGD
Śpiewajcie i grajcie Mu.                CDe (G)

1. Zagrajcie Panu nową pieśń,    GDhC
Albowiem cuda nam uczynił.      GD
On zbawił nas, objawił się,          GDCe
On wierny jest dla Izraela.          De

2. Rozraduj cała ziemio się,
Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry,
Przy dźwięku harfy weselcie się
Wobec Boga, On jest naszym Królem.

3. Zaklaszczcie, rzeki, w dłonie swe,
Niechaj góry wołają radośnie,
Przychodzi Pan, by sądzić nas,
On okaże swoją sprawiedliwość.